Wszystkie niezbędne informacje na temat biegu pojawią się na stronie jak

tylko otrzymamy mapę trasy od Wydawcy map