Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 29.08 - 01.09.2019r. i wynosi:

Opłata startowa w pakiecie STANDARD wynosi:

TrasaTermin I - do 31.12.2018 r.Termin II - do 31.03.2019 r.Termin III - do 18.08.2019 r.
10 km - Ledwo Dycha
60 zł 70 zł 80 zł
35 km - Zbójecka Śleboda 110 zł 135 zł 160 zł
55  km - Spiska Pętla 150 zł 175 zł 200 zł
55 km  - JANOSIK Sztafeta Zbójecka 400 zł 450 zł 500 zł
80  km - Pomsta Janosika 250 zł
110 km Legenda 300 zł
biegi dla dzieci i młodzieży 30 zł

 

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty charytatywnej w wyskości min. 10,00 zł (bardzo mile widziane wpłaty wyższe!!!) na rzecz wsparcia mieszkanki/mieszkańca/rodziny z terenu Gminy Łapsze Niżne;
Dzieci zwolnione sa z opłaty charytatywnej.

 

Rodzaje pakietów:

Pakiet STANDARD zawiera chustę wielofunkcyjną UltraJanosik 2019.

Pakiet MEDIUM + 30 zł zawiera : STANDARD  + rękawki UltraJanosik 2019.

Pakiet PREMIUM + 70 zł zawiera : STANDARD + koszulka UltraJanosik 2019.

 


Opłaty należy uiszczać przelewem na konta bankowe fundacji:

Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec

Opłata za bieg:

W przypadku wyboru pakietu MEDIUM lub PREMIUM wpłatę należy powiększyć o jego koszt.

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040 
Tytuł wpłaty: UJ2019 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040

Opłata charytatywna:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 85 8805 0009 0047 9314 2000 0030

Tytuł wpłaty: UJ2019 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 85 8805 0009 0047 9314 2000 0030

 


W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@ultrajanosik.pl

  • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 30.06.2019r organizator zwraca 50% kwoty wpisowego;
  • Po terminie 01.07.2019r. organizator nie zwraca opłat startowych;
  • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby - najpóźniej do dnia 30.06.2019r po uiszczeniu oplaty administarcyjnej w wysokości 20 zł;
    Pakiety  POMSTA JANOSIKA oraz LEGENDA nie podlegają przekazywaniu na rzecz innej osoby
  • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! - po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
  • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom pod groźbą dożywotniej dyskfalifikacji we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek!!!;
  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
  • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;