1. CEL IMPREZY
 • Zbiórka środków finansowych na wsparcie osoby / rodziny będącej w potrzebie z terenu Gminy Łapsze Niżne;
 • Promocja walorów turystycznych Spisza, Magury Spiskiej, Tatr Bielskich, Tatr Wysokich, Tatr Zachodnich;
 • Promocja Gminy Łapsze Niżne;
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej
  i najprostszej formy sportu i rekreacji;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.
2. ORGANIZATOR

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec;

KRS: 0000518401
NIP: 734-352-77-10
REGON: 123213396

PARTNERZY:

 • Urząd Gminy Łapsze Niżne;
 • Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.;
3. TERMIN I MIEJSCE:

29.08 – 01.09.2019r. Czwartek - Niedziela;
Baza zawodów: Zespół Rekreacyjny Polana Sosny - Niedzica;

4. TRASA

W ramach zawodów Ultrajanosik rozegrane zostaną następujące biegi:

 • ULTRAJANOSIK 10 km - LEDWO DYCHA - trasa wyznaczona tylko i wyłącznie na terenie Polski. Start Łapsze Niżne, meta Zespół Rekreacyjny Polana Sosny/Niedzica;
 • ULTRAJANOSIK 35 km - ZBÓJNICKA ŚLEBODA - trasa wyznaczona tylko i wyłącznie na terenie Polski. Start Łapszanka - szkoła, meta Zespół Rekreacyjny Polana Sosny/Niedzica;
 • ULTRAJANOSIK 55 km – SPISKA PĘTLA – trasa wyznaczona tylko i wyłącznie na terenie Polski. Start i meta Zespół Rekreacyjny Polana Sosny/Niedzica;
 • ULTRAJANOSIK Sztafeta Zbójecka - rozgrywana na trasie Spiskiej Pętli;
 • ULTRAJANOSIK 80 km – POMSTA JANOSIKA. Trasa wytyczona na terenie Słowacji (pasmo ochronne PIENAP oraz TANAP) i Polski. Start parking Kieżmarska Biała Woda, meta Zespół Rekreacyjny Polana Sosny/Niedzica;
 • ULTRAJANOSIK 110 km - LEGENDA. Trasa wytyczona na terenie Słowacji (pasmo ochronne PIENAP oraz TANAP) i Polski. Start Strbske Pleso, meta Zespół Rekreacyjny Polana Sosny/Niedzica;
5. PROGRAM ZAWODÓW

30.08.2019 r. PIĄTEK:

 • godz. 16:00 - otwarcie biura zawodów (Zespół Rekreacyjny Polana Sosny), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych, sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego;
 • godz. 20:00 - dobrowolna odprawa uczestników wszystkich biegów – podanie ostatecznego komunikatu technicznego o dopuszczeniu do biegu po terenie TANAP'u;
 • biuro zawodów wydaje pakiety startowe na biegi Ultrajanosik 110 km Legenda oraz Ultrajanosik 80 km Pomsta Janosika TYLKO I WYŁĄCZNIE w piątek 30.08.2019r do godz.: 21:00;

 

31.08.2019r. SOBOTA:

 • godz. 05:00 - wyjazd autokarów z uczestnikami biegu ULTRAJANOSIK 110 km LEGENDA na miejsce startu –  Strbske Pleso - Słowacja;
 • godz. 06:30 - wyjazd autokarów z uczestnikami biegu ULTRAJANOSIK 80 km POMSTA JANOSIKA na miejsce startu –  Parking u wylotu Doliny Kieżmarskiej - Słowacja;
 • godz. 07:00 - start uczestników biegu ULTRAJANOSIK 110 km LEGENDA - Strbske Pleso;
 • godz. 07:30 - otwarcie biura zawodów (Zespół Rekreacyjny Polana Sosny), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych, sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego;
 • godz. 08:00 - start uczestników biegu ULTRAJANOSIK 80 km POMSTA JANOSIKA - Parking u wylotu Kieżmarskiej Doliny;
 • godz. 10:00 - start uczestników biegu ULTRAJANOSIK 55 km SPISKA PĘTLA - Zespół Rekreacyjny Polana Sosny - Niedzica;
 • godz. 10:00 - wyjazd autokarów z uczestnikami biegu ULTRAJANOSIK 35 km ZBÓJECKA ŚLEBODA na miejsce startu Łapszanka;
 • godz. 10:30 - start uczestników biegu JANOSIK Sztafeta Zbójecka - Zespół Rekreacyjny Polana Sosny - Niedzica;
 • godz. 10:30 - wyjazd autobusu z uczestnikami JANOSIK sztafeta zbójecka - Punkt Kontrolny Kacwin;
 • godz. 11:00 - start uczestników biegu ULTRAJANOSIK 35 km ZBÓJECKA ŚLEBODA - Łapszanka;
 • godz. 11:00 - wyjazd autobusu z uczestnikami JANOSIK Sztafeta Zbójecka - Punkt Kontrolny Łapszanka;
 • godz. 11:45 - wyjazd autobusu z uczestnikami JANOSIK Sztafeta Zbójecka - Punkt Kontrolny Trybsz;
 • godz. 12:30 - wyjazd autobusu z uczestnikami JANOSIK Sztafeta Zbójecka - Punkt Kontrolny Dursztyn;
 • godz. 13:00 - biegi dla dzieci i młodzieży - Zespół Rekreacyjny Polana Sosny Niedzica;
 • godz. 14:00 - otwarcie bufetu;
 • godz. 16:00 - rozpoczęcie imprezy regionalnej;
 • godz. 16:00 - zamknięcie mety biegu ULTRAJANOSIK 35 km ZBÓJECKA ŚLEBODA;
 • godz. 19:00 - zamknięcie mety biegu ULTRAJANOSIK 55 km SPISKA PĘTLA;
 • godz. 24:00 - zamknięcie mety biegu ULTRAJANOSIK 80 km POMSTA JANOSIKA;

 

01.09.2019r. NIEDZIELA

 • godz. 07:00 - zamknięcie mety ULTRAJANOSIK 110 km LEGENDA;
 • godz. 07:00 - otwarcie biura zawodów (Zespół Rekreacyjny Polana Sosny), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych, sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego dla uczestników biegu Ledwo Dycha;
 • godz. 08:30 - wyjazd autokarów z uczestnikami biegu Ledwo Dycha 10 km na start do Łapsz Niżnych;
 • godz. 09:00 - start uczestników biegu Ledwo Dycha;
 • godz. 11:00 - zamknięcie mety biegu Ledwo Dycha;
 • godz. 12:00 - oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców, losowanie nagród;

 

KONTAKT

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:

7. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Zawodnicy startują indywidualnie.
 • Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 31.08.2019r. ukończy 18 lat;
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu własnoręcznie podpisują oświadczenie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w długodystansowym biegu górskim;
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, gdzie osobiście odbierają pakiet startowy;
 • Podczas rejestracji każdy uczestnik podlega sprawdzeniu wyposażenia obowiązkowego;
 • Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym;
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości;
 • Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów; Regulaminu odwiedzana Parku Narodowego PIENAP oraz TANAP oraz przepisów w nich obowiązujących;
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu;
 • Osoby, które nie będą przestrzegać warunków uczestnictwa a w szczególności będą naruszać przepisy obowiązujące na terenie PIENAP'u i TANAP;u obciążone zostaną odpowiedzialnością finansową za ich naruszanie;
8. ZGŁOSZENIA i ZAPISY
 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy;
 • Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:
  • ULTRAJANOSIK 10 km LEDWO DYCHA – 300 uczestników (280 osób z zapisów + 20 do dyspozycji organizatora);
  • ULTRAJANOSIK 35 km ZBÓJNICKA ŚLEBODA – 400 uczestników (380 osób z zapisów + 20 do dyspozycji organizatora);
  • ULTRAJANOSIK 55 km SPISKA PĘTLA – 400 uczestników (380 osób z zapisów + 20 do dyspozycji organizatora);
  • ULTRAJANOSIK 55 km JANOSIK Sztafeta Zbójecka - 50 sztafet 5 - cio osobowych;

   • Sztafeta składa się z pięciu zawodników;
   • Zmian dokonuje się w punktach kontrolnych:
   • Start - Niedzica - Polana Sosny;
   • 1 zmiana - Kacwin;
   • 2 zmiana - przełęcz nad Łapszanką;
   • 3 zmiana - Trybsz OSP;
   • 4 zmiana - podstawa góry Żar;
   • Zmiany mogą odbywać się tylko i wyłącznie w strefie zmian;
   • dowóz zawodników do stref zabezpiecza organizator zgodnie z wykazem przewozu zawodników na starty poszczególnych zmian;
   • przywóz zawodników z poszczególnych punktów kontrolnych zabezpiecza organizator po przybyciu do punktu kontrolnego ostatniego zawodnika na punkt kontrolny;
   • wyposażenie obowiązkowe jest takie samo dla każdego uczestnika sztafety jak dla zawodników z dystansu 35 km Zbójecka ŚLeboda;
  • ULTRAJANOSIK 80 km POMSTA JANOSIKA – 200 uczestników (180 osób z zapisów + 20 do dyspozycji organizatora). Osoby chętne do wystartowania na dystansie Ultrajanosik 80 km Pomsta Janosika muszą wykazać się ukończeniem zawodów o podobnej skali trudności. Podczas rejestracji należy wskazać ukończone biegi (nie muszą to być biegi posiadające punkty ITRA) na przestrzeni lat 2017 - 2018 w dwóch startach: jeden na najdłuższym dystansie oraz jeden z największymi przewyższeniami!!! (może to być jeden i ten sam bieg)
  • ULTRAJANOSIK 110 km LEGENDA – 200 uczestników (180 osób z zapisów + 20 do dyspozycji organizatora). Osoby chętne do wystartowania na dystansie Ultrajanosik 110 km Legenda muszą wykazać się ukończeniem zawodów o podobnej skali trudności. Podczas rejestracji należy wskazać ukończone biegi (nie muszą to być biegi posiadające punkty ITRA) na przestrzeni lat 2017 - 2018 w czterech startach: dwa na najdłuższym dystansie oraz dwa z największymi przewyższeniami!!! (mogą to być te same dwa biegi);
  • Zakończenie rejestracji 18.08.2019r. lub z chwilą wyczerpania limitów;
  • Od dnia rejestracji uczestnik ma 14 dni na uiszczenie opłaty startowej, po tym czasie będzie usuwany z listy startowej;
  • Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego jest pojawienie się adnotacji TAK na liście startowej umieszczonej na stronie zawodów;
  • Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów;
9. WPISOWE

Opłata startowa w pakiecie STANDARD wynosi:

TrasaTermin I - do 31.12.2018 r.Termin II - do 31.03.2019 r.Termin III - do 18.08.2019 r.
10 km - Ledwo Dycha
60 zł 70 zł 80 zł
35 km - Zbójecka Śleboda 110 zł 135 zł 160 zł
55  km - Spiska Pętla 150 zł 175 zł 200 zł
55 km  - JANOSIK Sztafeta Zbójecka 400 zł 450 zł 500 zł
80  km - Pomsta Janosika 250 zł
110 km Legenda 300 zł
biegi dla dzieci i młodzieży 30 zł

 

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty charytatywnej w wyskości min. 10,00 zł (bardzo mile widziane wpłaty wyższe!!!) na rzecz wsparcia mieszkanki/mieszkańca/rodziny z terenu Gminy Łapsze Niżne;
Dzieci zwolnione sa z opłaty charytatywnej.

 

Rodzaje pakietów:

Pakiet STANDARD zawiera chustę wielofunkcyjną UltraJanosik 2019.

Pakiet MEDIUM + 30 zł zawiera : STANDARD  + rękawki UltraJanosik 2019.

Pakiet PREMIUM + 70 zł zawiera : STANDARD + koszulka UltraJanosik 2019.

 


Opłaty należy uiszczać przelewem na konta bankowe fundacji:

Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec

Opłata za bieg:

W przypadku wyboru pakietu MEDIUM lub PREMIUM wpłatę należy powiększyć o jego koszt.

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040 
Tytuł wpłaty: UJ2019 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040

Opłata charytatywna:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 85 8805 0009 0047 9314 2000 0030

Tytuł wpłaty: UJ2019 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 85 8805 0009 0047 9314 2000 0030

 


W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@ultrajanosik.pl

 • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 30.06.2019r organizator zwraca 50% kwoty wpisowego;
 • Po terminie 01.07.2019r. organizator nie zwraca opłat startowych;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby - najpóźniej do dnia 30.06.2019r po uiszczeniu oplaty administarcyjnej w wysokości 20 zł;
  Pakiety  POMSTA JANOSIKA oraz LEGENDA nie podlegają przekazywaniu na rzecz innej osoby
 • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! - po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
 • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom pod groźbą dożywotniej dyskfalifikacji we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek!!!;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;

 

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

ULTRAJANOSIK 10 km Ledwo Dycha:

 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;

 

ULTRAJANOSIK 35 km ZBÓJNICKA ŚLEBODA / JANOSIK SZTAFETA ZBÓJECKA:

 • Plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 0,5 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • Włączony i naładowany telefon z aktywnym roamingiem;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez organizatora;
 • gotówka w wysokości 20 zł;

 

ULTRAJANOSIK 55 km SPISKA PĘTLA:

 • Plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • Włączony i naładowany telefon z aktywnym roamingiem;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;
 • gwizdek;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez organizatora;
 • gotówka w wysokości 20 zł;

 

ULTRAJANOSIK 80 km POMSTA JANOSIKA / 110 km LEGENDA:

 • Plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • Latarka czołówka wraz z kompletem zapasowych baterii;
 • czerwone światło pulsacyjne umieszczone z tyłu, np. na plecaku biegowym włączone o zachodzie słońca (godz. 20:00);
 • Włączony i naładowany telefon z aktywnym roamingiem;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • karta EKUZ;
 • dodatkowe ubezpieczenie obejmujące akcję ratowniczą po stronie słowackiej na cały czas trwania zawodów rozgrywanych na terenie Słowacji,tj. 01.09.2018r. - Numer Polisy zostanie przekazany w pakiecie startowym - tylko dla zawodników z Polski, zawodnicy z innych krajów muszą posiadać osobne ubezpieczenie;
 • folia NRC;
 • Czapka lub chusta typu buff;
 • kurtka wiatroodporna;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • gwizdek;
 • bandaż elastyczny o wymiarach oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez organizatora;
 • gotówka w wysokości 15 €;

 

Ostateczne wyposażenie obowiązkowe może ulec zmianie na podstawie przewidywanej pogody podczas trwania zawodów i podane zostanie na odprawie technicznej dn. 29/30.08.2019r o godz. 20:00. Organizator zastrzega sobie sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia w dowolnym momencie trwania zawodów. Za brak jednej pozycji zostanie doliczona kara czasowa w wymiarze 30 minut, za brak dwóch pozycji w wymiarze 60 minut. W przypadku braku trzech lub więcej pozycji zawodnikowi grozi dyskwalifikacja.

11. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • pamiątkowy gadżet dla każdego uczestnika z dystansu 10/35/55/80/110 km, - informacje nt gadżetu pojawią się na fb;
 • wyjątkowy, oryginalny i niepowtarzalny pas zbójnickiego Finiszera dla wszystkich zawodników Trasy Ultrajanosik Legenda 110 km, którzy ukończą zawody w limicie czasu i pomyślnie zdadzą Próbę Zbójnicką!
 • profesjonalny pomiar czasu ;
 • mapę tras zawodów;
 • oznakowaną trasę;
 • dodatkowe ubezpieczenie obejmujące akcję ratowniczą po stronie słowackiej na cały czas trwania zawodów rozgrywanych na terenie Słowacji,tj. 01.09.2018r. - dla uczestników biegu 80/110 km tylko dla zawodników z Polski, zawodnicy z innych krajów muszą posiadać osobne ubezpieczenie
 • lekkie posiłki, słodycze, owoce, żele, wodę, napoje izotoniczne, napoje typu coca-cola lub kofola serwowane zgodnie z wykazem punktów odżywczych;
 • jeden przepak dla uczestników biegu ULTRAJANOSIK 80 km POMSTA JANOSIKA, oraz ULTRAJANOSIK 110 km LEGENDA;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • zimny napój wyskoizotoniczny na bazie chmielu po zakończeniu zawodów;
 • pamiątkowy medal;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród (dla osób, które ukończą zawody);
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu);

Organizator osobom, które zarejestrują się po dniu 01.08.2018r. nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać by je zapewnić, ale z powodu wcześniejszego zamówienia wykonania poszczególnych świadczeń może zaistnieć sytuacja dosłania brakujących pozycji).

 

Każde zarejestrowane dziecko w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • bezzwrotny numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • pamiątkowy gadżet biegowy - - informacje nt gadżetu pojawią się na fb;
 • oznakowaną trasę;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • pamiątkowy medal imienny;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodów
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród;
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu);
12. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe:
  • Senior Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1984 - 2001);
  • Master Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1974 - 1983);
  • Weteran Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1973 - 1960);
  • Dinozaur Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1959 i starsi);

   

Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 – 3 w kategorii Open Kobiet i Mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych;

Warunkiem sklasyfikowania zawodników w danej kategorii wiekowej jest udział min. 5 uczestników. W przypadku braku wymaganej liczby uczestników zawodnicy przeniesieni zostaną do kategorii wyższej;

Nagrody dla zwycięzców:

Open Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;

 

Kategorie Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar;
 • 2 miejsce: puchar;
 • 3 miejsce: puchar;

 

Kategoria SZTAFETA ZBÓJECKA:

 • 1 miejsce: puchar;
 • 2 miejsce: puchar;
 • 3 miejsce: puchar;

 

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym zgodnym z wykazem dla poszczególnych biegów. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy niniejszego regulaminu będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

Nagrody mogą ulec zmianie w zależności od hojności sponsorów.

13. PUNKTY KONTROLNE I ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia następujące punkty kontrolne i odżywcze:

Punkt kontrolny/ odżywczy

WODA/ IZOTONIK

COLA LUB KOFOLA

OWOCE

SŁODYCZE

ŻEL

LEKKI CIEPŁY POSIŁEK

Konkurencja

KACWIN PENSJONAT SPISKI

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK
80 / 110 km

55/80/110 km

ŁAPSZANKA

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

35/55/80/110 km

TRYBSZ
OSP

JAK TO ZWYKLE W TRYBSZU COŚ FAJNEGO BĘDZIE :-)

35/55/80/110 km

DURSZTYN OSP

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

35/55/80/110 km

ZDZIAR PENSION ZDZIARAN

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

80/110 km

CHATA PRI
ZELENOM PLESE

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

NIE

80/110 km

ŚLĄSKI DOM

TAK TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

110 km

HREBIENIOK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

110 km

PRZEPAKI:
Organizator zabezpieczy i przygotuje przepak dla uczestników biegu: ULTRAJANOSIK 80 km POMSTA JANOSIKA / ULTRAJANOSIK 110 km LEGENDA tylko i wyłącznie w workach znajdujących się w pakiecie startowym. Nie dopuszcza się przekazywania depozytu w torbach lub workach prywatnych. Uczestnik zobowiązany jest przy zdawaniu depozytu o podanie nr startowego, który będzie umieszczony na worku depozytowym.

 • ULTRAJANOSIK 110 km LEGENDA: Przepak w PK Pensjonat Spiski (ok 56 km trasy);
 • ULTRAJANOSIK 80 km POSTA JANOSIKA: Przepak w PK Kacwin Pensjonat Spiski (ok 40 km trasy);
 • ULTRAJANOSIK 35 km ZBÓJNICKA ŚLEBODA / 55 km SPISKA PĘTLA: NIE PRZEWIDUJE SIĘ PRZEPAKU.
LIMITY CZASOWE:

ULTRAJANOSIK 10 km LEDWO DYCHA START 01.09.2019r:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START
ŁAPSZE NIŻNE

09:00

0

0 km

META
POLANA SOSNY

11:00

2 h

10 km

 

ULTRAJANOSIK 35 km ZBÓJECKA ŚLEBODA:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START
przełęcz nad ŁAPSZANKĄ

11:00

0

0 km

DURSZTYN OSP

13:30

02:30 h

20 km

META
POLANA SOSNY

16:00

05:00 h

35 km

 

ULTRAJANOSIK 55 km SPISKA PĘTLA:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START
POLANA SOSNY/NIEDZICA

10:00

0

0 km

KACWIN PENSJONAT SPISKI

11:30

01:30 h

12 km

ŁAPSZANKA

14:00

04:00 h

24 km

DURSZTYN OSP

16:30

06:30 h

40 km

META
POLANA SOSNY

19:00

09:00 h

55 km

 

ULTRAJANOSIK 80 km POMSTA JANOSIKA:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START
PARKING DOLINA
KIEŻMARSKIEJ BIAŁEJ WODY

08:00

0

0 km

CHATA PRI ZELENOM PLESE

09:30

01:30 h

8 km

ZDZIAR PENSION ZDZIARAN

13:00

05:00 h

20 km

FRANKOWA GÓRA/GRANICA

15:00

07:00 h

35 km

KACWIN PENSJONAT SPISKI

16:00

08:00 h

37 km
PRZEPAK

ŁAPSZANKA

17:30

09:30 h

49 km

DURSZTYN OSP

20:30

12:30 h

65 km

META
POLANA SOSNY

24:00

16:00 h

80 km


ULTRAJANOSIK 110 km LEGENDA:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START
STRBSKE PLESO

07:00

0

0 km

ŚLĄSKI DOM

11:00

04:00 h

12 km

ZAMKOVSKEHO CHATA

14:00

07:00 h

22 km

CHATA PRI ZELENOM PLESE

17:00

10:00 h

32 km

ZDZIAR PENSION ZDZIARAN

21:00

 14:00 h

45 km

FRANKOWA GÓRA/GRANICA

23:00

16:00 h

 62 km

KACWIN PENSJONAT SPISKI

24:00

17:00 h

64 km
PRZEPAK

ŁAPSZANKA

02:00

19:00 h

 76 km

DURSZTYN OSP

04:30

21:30 h

92 km

META
POLANA SOSNY

07:00

24:00 h

107 km

14. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia organizator przy współpracy z GOPR, Ratownikami Horksiej Służby, Ratownikami Fundacji Na Ratunek, oraz wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Każdy zawodnik na numerze startowym będzie miał umieszczony spis nr telefonów alarmowych. Trasa oznaczona będzie przy uzyciu taśm z logo biegu, strzałek kierunkowych namalowanych na drogach. Odcinek znajdujący się na terenie TANAPu nie będzie znaczony. Na węzłowych skrzyżowaniach znajdować się będą wolontariusze wskazujący poprawny kierunek biegu.

15. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA ZAWODÓW
 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania kontynuacji zawodów z przyczyny kontuzji lub urazy zawodnik musi niezwłocznie powiadomić organizatora na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
 • Uczestnicy powinni w miarę możliwości rezygnować z udziału w zawodach na punktach kontrolnych;
 • Organizator zapewnia transport zbiorowy  (po zamknięciu działania punktu kontrolnego) uczestników wyłącznie z następujących miejsc. Transport indywidualny tylko w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia:
  • Stary Smokovec - dla uczestników Ultrajanosik 110 km LEGENDA;
  • Parking Dolina Keżmarskiej Białej Wody - dla uczestników Ultrajanosik 110 km LEGENDA;
  • Zdziar – Pensjonat Zdziaran – dla uczestników Ultrajanosik 110 km LEGENDA oraz Ultrajanosik 80 km POMSTA JANOSIKA;
  • Kacwin – pensjonat Spiski;
  • Łapszanka;
  • Dursztyn OSP;
16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie;
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play i bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, niszczenie przyrody;
 • Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji;
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani oraz obciążeni kosztami administarcyjnymi wynikającymi z umów podpisanych z Lasami Państwowymi oraz Tanapem i Pienapem;
 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny na terenie PIENAP'u i TANAP'u;
 • Na trasie przebiegającej przez szlaki turystyczne położone na terenie TANAPU turyści piesi zawsze mają pierszeństwo przed biegaczami;
 • W trakcie poruszania się na odcinkach eksponowanych, zabezpieczonych łańcuchami na terenie TANAPu zawodnicy zobowiązani są do przepuszczania turystów pieszych, tak by nie utrudniać ruchu turystycznego na obszarach Parku Narodowego;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów;
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów;
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi zawodów Ultrajanosik;
  • Trasy zawodów przebiegają przez tereny Parków Narodowych PIENAP oraz TANAP. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje przestrzeganie regulaminu zwiedzania PIENAP oraz TANAP;
  • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: www.ultrajanosik.pl Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;