LEDWO DYCHA - jak by kto kcioł sie pościgać i casu zbyt wiela na zbójowanie z nami nie mioł, to prawie se tako dysko przeleci i tysz bedzie scenśliwy hej!

  • Długość: Ledwo10 km;
  • Przewyższenia: + 200 m, - 300 m;
  • Liczba punktów nawodnienia: 2: jeden na ok 4,5 km, drugi na ok 8 km;


Mapa trasy i profil:

ultra maraton pobierz mapę w PDF Ślad GPS trasy

ultra maraton

Wyposażenie obowiązkowe:

  • Numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
  • Wykaz numerów telefonów alarmowych - przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
  • Odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;

Limity czasowe:

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
START - DOM LUDOWY
ŁAPSZE NIŻNE
09:00 0 0 km
META - POLANA SOSNY 11:00 2 h 10 km

Punkty kontrolne i żywieniowe:

Punkt kontrolny/ odżywczy WODA/ IZOTONIK COLA LUB KOFOLA OWOCE LEKKI CIEPŁY POSIŁEK POKONANY DYSTANS
skrzyżowanie dróg Potok
/ 3 go Maja
TAK TAK NIE NIE ok 4,5 km
ul. 3 go Maja obok kościoła pw Św. Bartłomieja w Niedzicy TAK TAK TAK NIE ok 8 km
META POLANA SOSNY TAK NIE NIE TAK 9,5 km