LEDWO DYCHA - jak by kto kcioł sie pościgać i casu zbyt wiela na zbójowanie z nami nie mioł, to prawie se tako dysko przeleci i tysz bedzie scenśliwy hej!

  • Długość: 10 km;
  • Przewyższenia: + 71 m, - 166 m;
  • Liczba punktów nawodnienia: 1;


Mapa trasy i profil:

ultra maraton pobierz mapę w PDF Ślad GPS trasy

Wyposażenie obowiązkowe:

  • Numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
  • Wykaz numerów telefonów alarmowych - przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
  • Odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;

Limity czasowe:

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
START - ŁAPŻE NIŻNE URZĄD GMINY 09:00 0 0 km
META - POLANA SOSNY 11:00 2 h 10 km

Punkty kontrolne i żywieniowe:

Punkt kontrolny/ odżywczy WODA/ IZOTONIK COLA LUB KOFOLA OWOCE LEKKI CIEPŁY POSIŁEK POKONANY DYSTANS
RONDO KACWIN / ŁAPSZE
TAK TAK TAK NIE 5 km
META POLANA SOSNY TAK NIE NIE TAK 51,2 km